The Setai South Beach For Rent

The Setai South Beach For Rent | Unit #3601

Unit #3601

$44,250
4 Beds
4 Baths
3552 Sqft

Updated 5 days ago

The Setai South Beach For Rent | Unit #2604

Unit #2604

$40,000
2 Beds
2 Baths
1141 Sqft

Updated 4 months ago

The Setai South Beach For Rent | Unit #TH-E

Unit #TH-E

$38,000
2 Beds
2 Baths
1565 Sqft

Updated 2 weeks ago

The Setai South Beach For Rent | Unit #2108

Unit #2108

$35,000
2 Beds
2 Baths
1242 Sqft

Updated 1 week ago

The Setai South Beach For Rent | Unit #3903

Unit #3903

$35,000
3 Beds
3 Baths
1588 Sqft

Updated 3 days ago

The Setai South Beach For Rent | Unit #190102
4 Beds
4 Baths
1198 Sqft

Updated 1 month ago

The Setai South Beach For Rent | Unit #1904

Unit #1904

$30,000
2 Beds
2 Baths
1162 Sqft

Updated 8 months ago

The Setai South Beach For Rent | Unit #2706

Unit #2706

$30,000
2 Beds
2 Baths
1316 Sqft

Updated 2 months ago

The Setai South Beach For Rent | Unit #TH-B

Unit #TH-B

$30,000
2 Beds
2 Baths
1765 Sqft

Updated 13 hours ago

The Setai South Beach For Rent | Unit #1706

Unit #1706

$29,500
2 Beds
2 Baths
1316 Sqft

Updated 1 month ago

The Setai South Beach For Rent | Unit #TH-D

Unit #TH-D

$25,000
2 Beds
2 Baths
1565 Sqft

Updated 3 months ago

The Setai South Beach For Rent | Unit #3108

Unit #3108

$25,000
2 Beds
2 Baths
1141 Sqft

Updated 2 weeks ago

The Setai South Beach For Rent | Unit #3909

Unit #3909

$25,000
3 Beds
3 Baths
2521 Sqft

Updated 3 days ago

The Setai South Beach For Rent | Unit #2707

Unit #2707

$22,650
2 Beds
2 Baths
1279 Sqft

Updated 1 month ago

The Setai South Beach For Rent | Unit #2208

Unit #2208

$22,650
2 Beds
2 Baths
1242 Sqft

Updated 1 month ago

The Setai South Beach For Rent | Unit #3002

Unit #3002

$22,500
2 Beds
2 Baths
1213 Sqft

Updated 2 months ago

The Setai South Beach For Rent | Unit #2601

Unit #2601

$20,000
2 Beds
2 Baths
1198 Sqft

Updated 7 months ago

The Setai South Beach For Rent | Unit #2202

Unit #2202

$15,630
2 Beds
2 Baths
1213 Sqft

Updated 1 month ago

The Setai South Beach For Rent | Unit #2606

Unit #2606

$14,550
2 Beds
2 Baths
1316 Sqft

Updated 1 month ago

The Setai South Beach For Rent | Unit #1705

Unit #1705

$14,550
1 Bed
1 Bath
821 Sqft

Updated 1 month ago

The Setai South Beach For Rent | Unit #2401

Unit #2401

$14,550
2 Beds
2 Baths
1198 Sqft

Updated 1 month ago

The Setai South Beach For Rent | Unit #2402

Unit #2402

$14,550
2 Beds
2 Baths
1213 Sqft

Updated 1 month ago

The Setai South Beach For Rent | Unit #3504

Unit #3504

$14,550
2 Beds
2 Baths
1141 Sqft

Updated 1 month ago